"Det finns väldigt många duktiga tjejer, alldeles för många skulle jag vilja påstå"

26 September 2018


MatildaS_vitbakgrund.jpg
Matilda Sporre

Digital kommunikatör

matilda.s@doublegroup.se

073 - 41 44 42


Det är mycket på gång i vår bransch. Vår yrkesgrupp ligger i framkant av digitaliseringen och nya arbetssätt, möjligheter och ”måsten” dyker upp efter hand. Vi är intresserade av hur detta egentligen påverkar marknadsförarens roll, arbetssituation och arbetsmarknaden. Vad säger Marie Grusell, FD, studierektor grund och avancerad nivå, JMG, Göteborgs Universitet (Docent DEMICOM)?

Marie Grusell forskar för närvarande inom strategisk politisk kommunikation och strategisk kommunikation i sociala medier. Hon har nära kontakt med studenter på Göteborgs Universitet och är i allmänhet väl insatt inom kommunikation och marknadsföringsbranschen. 


Marie, vad anser du utmärker marknadsföringsbranschen från andra branscher?

Det skulle jag säga är en hel del saker. Men först och främst så lockar marknads - och kommunikationsbranschen många väldigt intelligenta människor. Det är en väldigt attraktiv och innovativ bransch som jag upplever som ganska ung och hipp. Statistiskt sett så är det tyvärr en ganska homogen grupp som består av framförallt vita i 20-40 årsåldern med hög utbildning. Mångfalden ökar dock, framförallt i Stockholm. Utöver det är det en bransch med en extra starkt utpräglad arbetskultur tror jag. Inom få andra branscher görs lika mycket av företagen för att locka till sig kompetenta medarbetare och lyckas behålla dem. Därmed är det en bransch som uppfattas som väldigt glassig, men som i själva verket är väldigt tuff skulle jag säga.

Hur har du det på jobbet?
Gör vår undersökning av marknadsförarnas arbetssituation år 2018 här .


Varför tror du att just vår bransch har en starkt utpräglad arbetskultur?

Därför att kompetent personal är otroligt mycket värd inom just marknadsföring & kommunikationsbranschen. Det finns exempel på flera byråer som tappat både kunder och kapital just på grund av att två eller tre medarbetare har lämnat byrån. Personalen skapar ofta ett så stort förtroende och en så stark tillit bland sina kunder att om enskilda medarbetare byter jobb så kanske kunden väljer att följa efter. Personliga relationer är med andra ord på något sätt både starkare och viktigare än inom många andra branscher. Personalen är ett kapital som vd och ägare måste se till att värna om.


På vilka sätt menar du att branschen är tuff?

Det finns ett flertal anledningar. Men jag skall försöka begränsa mig till tre områden:

För det första är tempot ofta högt och konkurrensen hög. Många vill skaffa familj och kvinnor (som tyvärr fortfarande ofta tar största ansvaret) blir extra sårbara. Mycket händer på jobbet under tiden man är borta och har man då riktigt otur kanske den tjänst man tidigare hade inte ens finns kvar när man kommer tillbaks.

Tillgängligheten är ett annat problem. Det är den för de flesta branscher,  just att man är kontaktbar i princip dygnet runt. Vissa tar emot och svarar på mejl, läser meddelanden eller får notiser från exempelvis konton på sociala medier trots att man inte är på jobbet. Särskilt på mindre privata företag upplever jag att detta är vanligt då enstaka affärer blir så värdefulla. Om man inte förvaltar kunderna ordentligt och inte får in tillräckligt med affärer så blir det ju tillslut svårt att betala personalens lön, såklart.

Branschen är också väldigt konjunkturskänslig. Om det går sämre för ett företag och färre affärer kommer in så är marknadsföringen en av de delar som tyvärr ofta kapas allra först. Som marknadsansvarig på ett företag kan det innebära att din budget dras ner radikalt eller till och med att din tjänst blir överflödig. På en byrå kan affärstorka innebära ungefär samma sak. Kanske måste någon tjänst försvinna om affärerna går dåligt, om inte annat kan det bli långsamma kostsamma perioder för byrån där personalen har väldigt lite att göra.

 

Hur påverkar detta den enskilda marknadsföraren?

Just nu upplever jag att kraven på kompetens inom området är väldigt stora. Framförallt eftersom det finns så många dimensioner av yrkesprofilen. Att vara marknadsförare eller kommunikatör innefattar så många områden. En del är mer praktiskt lagda och har uppgifter som är mer “hands on”, text och bildproduktion m.m. En del är mer strategisk och slutligen har vi även den analytiska delen av yrkesrollen. Många gånger har man kanske målet att arbeta strategiskt men får ändå sitta med de praktiska delarna. Den stora utmaningen blir att finna tiden att utföra alla dessa delar.

 

Är vi mer stressade idag än förr?

Ja och nej… vi har ju alltid behövt hantera “livspusslet” som Göran Hägglund så fint kallade det. Men ledtiderna för olika projekt har blivit kortare. Kampanjer eller projekt som förut kunde kräva månaders arbete förväntas idag bli klara på ett litet kick. Och känner man sig stressad på jobbet, blir man stressad hemma. Precis som om man känner sig stressad hemma så tar man med sig den känslan till jobbet. Vi vill generellt hinna med mer och vara på fler platser inom kortare tidsramar idag än vad man ville förr.

 

Utifrån den erfarenhet du fått genom att ta hand om studenter som fortfarande inte kommit ut i arbetslivet ännu, har du några tips till denna grupp?

Först och främst är det ur företagens perspektiv faktiskt väldigt svårt att anställa ny personal! Det kostar väldigt mycket och ofta tar det lång tid innan ny personal blir “varm i kläderna”. Detta är otroligt viktigt att man som rekryterare tar hänsyn till. Som student eller nyutexaminerad är det viktigt att våga söka. En tydlig tendens som syns är att kvinnor anstränger sig mer än män. Samtidigt som kvinnor ändå tvivlar på sin förmåga mer än män. Det finns väldigt många duktiga tjejer, alldeles för många skulle jag vilja påstå! Just för tjejer är att därför viktigt att våga och tro på er själva. Det finns faktiskt studier som bevisat att en kvinna som läser en rekryteringsannons och uppfyller nästan alla krav, har en tendens att tänka “äh jag har inte rätt kompetens” medan en man kan läsa samma annons och uppfylla säg 3 av 10 krav ändå tänker “det löser jag nog”. Så lita på er kompetens. Och bli inte avskräckta av flashiga titlar. Det är trots allt rekryterarens jobb att avgöra om ni är rätt person för jobbet eller ej.

 

Vad har du upptäckt när du forskar kring sociala medier? Något du tror att jag och mina branschkollegor kan ha användning för vid strategisk kommunikation i sociala medier?

Först och främst är denna del något som företag allt mer tar hjälp av byråer för att hantera. Det har blivit en allt mer komplex arbetsuppgift och det blir dessutom allt dyrare att underhålla. Just det snabba tempot och mediets inbyggda förväntan på snabba svar på exempelvis kommentarer gör att det för många större företag idag behövs enskilda tjänster specifikt anpassade för att hålla koll på den kommunikation som sker i exempelvis kommentarsfält.

Det är dessutom ett medium som präglas av känslor och polarisering. Det krävs inte många misstag för att ett företag skall få uppleva konsekvenserna av missnöjda kunder. Arbetet med just sociala medier blir därför tufft. Det krävs rätt tonalitet, rätt sätt att svara på kommentarer, rätt innehåll och mer genomtänkta strategier. Räckvidden kan trots allt bli väldigt stor om något blir galet. På gott och ont. Just arbetet med varumärket är både svårt men också väldigt viktigt inom sociala medier.


Vad tror du att företag behöver tänka på för att jobba för mer hållbara marknadsteam?

Det är viktigt att trivas ihop tror jag. Att vårda gruppen. Sedan att man har en ambition för att kompetensutveckla och ge utrymme för det. Och självklart, frihet under ansvar och respekt för medarbetare som känner att de behöver ta det lite lugnt. Det är viktigt att vara uppmärksam på signaler. Det måste finnas utrymme för att ha en “dålig vecka” och med det menar jag att man skall slippa känna att man halkar efter så fort man känner sig krasslig eller kanske bara lite nere. Det är personalen som är kapitalet på marknadsavdelningar och byråer. Det är smarta, kloka och insiktsfulla personer som generellt är väldigt ambitiösa. Otroligt värdefullt. Som anställd är det viktigt att få känna att man jobbar med något man kan stå för, att det känns moraliskt och rätt samt att man får och kan säga ifrån när det blir för mycket!

Hur har du det på jobbet?
Gör vår undersökning av marknadsförarnas arbetssituation år 2018 här .MatildaS_vitbakgrund.jpg
Matilda Sporre

Digital kommunikatör

matilda.s@doublegroup.se

073 - 41 44 42

Relaterade bloggposter