5 hållbarhetstips för ditt företag

29 November 2018


Petra L
Petra Lundgren

Operativ digital kommunikatör

petra@doublegroup.se


Hur arbetar ditt företag med hållbarhet? Genom att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och visa transparens går det att ligga i framkant. 

- I dag gör många kunder aktiva val och väljer företag som är schyssta mot miljön och har rättvisa arbetsvillkor, säger handelsstudenten Rabin Kianifar som tillsammans med en kurskamrat skrivit en kandidatuppsats om hållbarhet inom klädindustrin.


Handelsstudenterna intervjuade fyra stora klädföretag för att få reda på vilka organisatoriska faktorer det är som påverkar hur långt ett företag går i sitt hållbarhetsarbete.

- I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att ha ett hållbarhetsfokus, speciellt med tanke på den ökande kunskapen på marknaden där många kunder gör aktiva val och väljer företag som är schyssta mot miljön och har rättvisa arbetsvillkor, säger Rabin Kianifar, student vid Handelshögskolan, som under sin masterutbildning är två dagar i veckan på Double Group för att jobba skarpt med affärsutveckling. 

Ekologiskt kan diskuteras

Han berättar att många företag bara arbetar strategiskt med hållbarhet. De skriver hållbarhetsrapporter, profilerar sig som hållbara och sätter gröna etiketter på varorna för att visa att de är ett hållbart val. 

- Men i själva verket behöver det inte betyda att det är bra för miljön eller att det egentligen handlar om några hållbara alternativ, säger Rabin Kianifar. 

Han tar ekologisk bomull som exempel.

- Bomullen i sig är ekologisk för att man inte använder bekämpningsmedel, men hållbarhetsaspekten kan fortfarande diskuteras, eftersom det fortfarande går åt totalt cirka 10 000 liter vatten för att framställa ett par jeans och giftiga kemikalier vid färgningsprocessen. Här kan det vara bättre alternativ för miljön att köpa second-hand eller välja kläder skapade på återvunna material.

Väljer pengar framför hållbarhet

Något som de också noterade var att företag som inte är särskilt duktiga på hållbarhet, ställer lägre krav på sina leverantörer och prioriterar att tjäna pengar snarare än att främja långsiktigt hållbara alternativ. 

- Bland företag som är nya på att arbeta med hållbarhet är det många som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor framför de miljömässiga. Kanske för att det är lättare att donera pengar till en organisation och associeras med välgörenhet i stället för att låta bli att använda olja i produktionen. 


Har du ändrat ditt sätt att handla? 

Tack vare att jag fått mer kunskap inom ämnet och är mer insatt, kan jag göra mer aktiva val. Jag handlar inte lika ofta längre, jag väljer kvalitet för kvantitet och försöker undvika syntetiska plastmaterial. 

Han köper till exempel jeans som producerats på ett mer hållbart vis. De kostar mer, men företaget erbjuder fri reparation vilket gör att han kan använda dem längre. 


Vad lärde ni er av uppsatsen?

Det var intressant att få en ökad förståelse om vilka organisatoriska faktorer det är inom företagen som påverkar hur långt företag kommer vad gäller hållbarhet. Vår uppsats bekräftar hur viktigt det är att hållbarhet finns med i alla delar i ett företag, säger Rabin Kianifar.


Här är fem tips på hur ditt företag kan lyckas med sitt hållbarhetsarbete: 

  1. Låt arbetet genomsyra hela verksamheten och ha en engagerad ledare som driver processen.
  2. Ta tillvara på medarbetarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om hållbarhet, det kommer att gynna företagets arbete. 
  3. Ha som ambition att vara en förebild i branschen.
  4. Ha tydliga värderingar om hållbarhet som mynnar ut i verkliga aktiviteter i bolaget - det leder ofta till innovativa förändringar som smartare produktionsmetoder eller materialval.
  5. Var transparent. Att vara öppen med företagets produktion och utsläpp leder till att man också måste kunna stå för dem. Då blir företaget medvetet om bristerna och kan aktivt jobba för att förbättra dem. Här gäller det att vara ödmjuk inför extern kritik och göra förbättringar utifrån utmaningar.Petra L
Petra Lundgren

Operativ digital kommunikatör

petra@doublegroup.se