Vad är likheten mellan Liverpool, Sverige, Gud och Volvo?

12 Juni 2018


Fredrik_vitbakgrund.jpg
Fredrik Johansson

VD & utbildare

fredrik.j@doublegroup.se

031-65 75 75


Kan det vara styrkan i att ett kollektiv med människor enas och tror på ett högre syfte? Vi som driver företag vet att bland det svåraste som finns är att få alla att gå åt samma håll och dela en och samma vision. Vi är ju alla ”unika” individer med olika drömmar och visioner. Så vad händer om vi tillsammans skapar en intersubjektiv verklighet, större än individens verklighet?


För att förstå vad en intersubjektiv verklighet innebär, låt oss börja med att förstå varför vi människor ens hamnat i en sådan maktposition på planeten Jorden. Hur kunde just vi få en sådan stor makt över djur och natur? Vår odiskutabla tätposition på planeten diskuteras bland annat i Yuval Noah Harari’s mycket läsvärda böcker Sapiens och Homo Deus. Att mänskligheten nått så långt handlar inte om vår förmåga att tillverka produkter. Inte heller vår förmåga att se, lyssna och kommunicera. Inte riktigt heller för att vi kan reflektera och inte bara gå på autopilot. Mycket av ovan kan nämligen andra djur också göra. Snarare handlar det om människans nästan onaturliga förmåga att skapa intersubjektiva verkligheter.

Människan är oslagbar på att samarbeta!

En intersubjektiv verklighet kan beskrivas som en kollektiv tro på något som rent objektivt inte finns. Det ger oss en förmåga att på ett flexibelt sätt kunna samarbeta med individer vi inte egentligen känner. Något som gör att vi känner gemenskap med fler än vi kunde ana. Vi människor sticker onekligen ut i samarbetsperspektivet. Vi kan dela en vision. Exempelvis har vår släkting schimpansen svårt att samarbeta med fler än 60–70 individer innan kaos utbryter. Myror kan visserligen samarbeta i stora grupper, men inte närapå med så stor flexibilitet och kreativitet som vi människor har förmågan att göra.

En osynlig överenskommelse

Fotbollslaget Liverpool, landet Sverige, religionernas Gud, varumärket Volvo. Inget av ovan går att ta på, men ändå lyckas människor enas under laget, landet, religionen eller varumärket och göra något tillsammans. Ju fler som tror på verkligheten, desto mer kraftfull blir den. Utan intersubjektiva sanningar hade vi inte trott på pengar som idag används frekvent för ett organiserat utbyte av produkter, tjänster och mat. Utan intersubjektiva sanningar skulle vi inte ha förmågan att känna gemenskap med människor vi aldrig träffat, eller hur? Utan intersubjektiva sanningar hade vi inte trott på pengar som idag används frekvent för ett organiserat utbyte av produkter, tjänster och mat. Pengar är ju bara papperslappar och metaller, och till och med bara siffror i det digitala samhället.

Intersubjektiva verkligheter i karriärsläge

När det gäller våra karriärer har vi under decennier format en intersubjektiv verklighet i att mer pengar och högre status ska räcka för att finna lycka genom livet. Det räcker en bit, men uppenbarligen inte hela vägen till en obegränsad känsla av lycka och mening med livet. I vårt sökande efter lycka och mening med karriären har begrepp som work-life balance, virtuella kontor och digital nomad börjat dyka upp och snart kommer detta vara den verklighet de flesta av oss tror på.


När chefer är fullbokade med möten, e-mails, personalhantering och annat som för stunden känns viktigt glöms det långsiktiga bort. Precis på samma sätt börjar företag lägga mer tid på att få medarbetare att känna mening och glädje med sitt arbete. Här finns det dock mycket kvar att göra, då allt för många tenderar att fokusera för mycket på dagens intäkter och kortsiktiga ”måste”-göra. När chefer är fullbokade med möten, e-mails, personalhantering och annat som för stunden känns viktigt glöms det långsiktiga bort.

Intersubjektiva verkligheter fixar kortsiktiga intäkter

Så, vad skulle hända om ni som företag formar en större intersubjektiv verklighet som skapar en tro på att verksamheten finns till för att uppnå något större tillsammans? Ju mer ni diskuterar ämnet och ju mer ni förstår hur betydelsefullt det är, desto kraftfullare blir effekten. Anledningen till att vision, mission och värdeord betyder så mycket för ett företag är att de definierar den intersubjektiva verkligheten som vi behöver för att kunna samarbeta med allt fler, allt bättre. Visst, man kan prata om att sätta en företagsvision och att forma en företagskultur, men det vore att skrapa på ytan. Anledningen till att vision, mission och värdeord betyder så mycket för ett företag är att de definierar den intersubjektiva verkligheten som vi behöver för att kunna samarbeta med allt fler, allt bättre. Det historiska och psykologiska perspektivet ger också en större bild för varför det är så oerhört viktigt att lägga tid på att forma gemensam bild av verkligheten som vi som varumärke vill skapa - internt och externt.

Slutligen...En gemensam tro på något större skapar en bättre daglig beslutsamhet, då det du gör idag plötsligt känns viktigt. Och tro det eller ej, tiden du lägger på att fundera på vad det du lägger tid på betyder, kan ta ditt liv och din verksamhet till oanade höjder.

 

 Fredrik_vitbakgrund.jpg
Fredrik Johansson

VD & utbildare

fredrik.j@doublegroup.se

031-65 75 75