Gladare marknadsförare

Rapport om marknadsförarnas psykosociala arbetsmiljö 2018

Publicerad: Feb. 22, 2019, 1:50 p.m.

7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar vår undersökning av marknadsförarnas psykosociala arbetsmiljö år 2018.

-Det verkar finnas ett stort glapp mellan vad marknadsförarna själva har för förväntningar på sin roll och vad resten av organisationen förväntar sig av dem, säger Åsa Söderlund som jobbar som marknadsföringsansvarig på Double Group.

Stress utbrett i branschen

Marknadsförarens roll har förändrats i takt med digitaliseringen. Yrket lockar till sig unga, kreativa och ambitiösa människor som ser alla möjligheter med det digitala landskapet. Men deras förväntningar och ambition krockar ofta med resten av organisationen, som inte har kommit lika långt.

- Stress är utbrett i vår bransch och har nästan blivit en del av jobbet. Men vi vill inte att det ska behöva vara så, säger Matilda Sporre som är digital kommunikatör på Double Group.

562 marknadsförare har svarat

Under hösten har vi genomfört en undersökning av marknadsförarens psykosociala arbetsmiljö där 562 marknadsförare svarade på frågor om deras ansvarsområden och psykosocial arbetsmiljö. Samtidigt granskar arbetsmiljöverket kommunikationsbranschen där sjukfrånvaro och arbetssjukdomar ökat med drygt 40 procent sedan 2012.

- I vår undersökning har vi valt att jämföra olika typer av roller och den ”breda” marknadsföraren får genomgående sämre resultat på frågor kring stressfaktorer, berättar Åsa.

Frågor har ställts om arbetsbelastning, förväntningar, mandat, stöd och förmågan att hänga med i utvecklingen.

7 av 10 marknadsförare har ingen tydlig arbetsbeskrivning.
6 av 10 marknadsförare saknar fullt mandat inom sitt ansvarsområde.
6 av 10 marknadsförare upplever det som en stressfaktor att hänga med i utvecklingen.
6 av 10 marknadsförare upplever att de hänger med utvecklingen.
9 av 10 marknadsförare tycker det är roligt att hänga med i utvecklingen.

Vi är övertygade om att vi kan få gladare marknadsförare och se bättre resultat av vårt marknadsföringsarbete om vi som bransch tar det här på allvar, säger Matilda Sporre.

Rapport_marknadsforare_2018.pdf

ÅSA SÖDERLUND

Content Marketing Manager