5 supertips för dina Remarketingkampanjer


Miranda_vitbakgrund.jpg
Miranda Strand

Kampanjspecialist

miranda@doublegroup.se


I följande guide ger vi dig fem av våra bästa tips - som gör dina Remarketing-kampanjer till smarta lockbeten istället för frustrerande störningsmoment.

1. Undvik för små listor

Ett väldigt vanligt problem, om inte det allra mest förekommande, är för små listor. För små listor gör inte att bara att du tenderar att jaga en mindre grupp webbplatsbesökare, det gör också att räckvidden ofta blir för liten och så därför resultatet av dina Remarketing-kampanjer. Sett till Remarketing-listor på Google AdWords krävs det olika storlekar beroende på den typ av Remarketing-kampanj som används. För Remarketing på Googles söknätverk krävs en lista med minst 1000 insamlade cookies av integritetsskäl (aktiva användare de senaste 30 dagarna). För att annonsera på displaynätverket behövs minst 100 cookies.

Om du exempelvis har skapat en målgupp i Google Analytics, kan du lätt se listans storlek under Administratör > Egendom > Målgruppsdefinitioner > Målgrupp > Din lista.

remarketing nr1

Du kan också kontrollera listans storlek direkt i AdWords under Delat bibliotek > Målgrupper > Din lista.

remarketing-2

2. Kontrollera frekvenstaket

Alla har vi nog varit med om att vi ”förföljs” på Internet av företag som vi besökt. Allt från annonser i vårt Facebook-flöde (på produkter vi inte vill köpa - eller redan har köpt) till distraherande banners intill artiklar och blogginlägg som vi faktiskt vill läsa. Oavsett hur mycket man kan lyfta fram fördelarna av Remarketing så ÄR det viktigt att komma ihåg att det lika väl kan skapa en irritation hos våra mottagare (kunder) om det överdrivs. Som annonsör måste du fråga dig hur många gånger det är rimligt att användarna i Remarketing-listan exponeras för annonserna. Var brytpunkten ligger mellan vad som fungerar och vad som är för mycket är såklart svårt att avgöra. Svaret på detta är att testa sig fram! 

Om du annonserar på Googles displaynätverk kan du sätta frekvenstaket för annonserna under kampanjens inställningar > Avancerade inställningar > Annonsvisning: annonsväxling, frekvenstak > Frekvenstak. Här kan du bestämma hur många synliga visningar samma person ska exponeras för per dag, vecka eller månad. Detta kan ställas in per annonsgrupp, annons eller kampanj. En väldigt viktig inställning att komma ihåg vid Remarketing på displaynätverket!

remarketing-3

3. Se till att medlemskapsvaraktigheten är passande 

När du skapar en målgruppslista är det viktigt att ha i åtanke vad listan faktiskt ska användas till - och att sätta regler därefter. Ett vanligt misstag är att sätta medlemskapets varaktighet (hur länge en person ska vara del av listan) till en för kort eller för lång period. Det finns flera faktorer som påverkar medlemskapsvaraktigheten i listan. Bland annat: kampanjtyp, annonseringsstrategi och dina kunders typiska köpcykel.

- Exempel på för kort varaktighet:

Säg att du vill annonsera stötvis för vissa produkter, exempelvis säsongsprodukter eller om du med jämna mellanrum kör en specifik kampanj. Här kan det vara intressant att använda en Remarketinglista för att nå användare som handlade i förra omgångens annonsering (eller förra säsongen). Har du endast satt en varaktighet för listan på 30 dagar kan det innebära att du inte har några cookies i listan kvar när du väl behöver använda denna igen. Se till att skapa en varaktighet i listan som kan täcka flera annonseringsperioder om du behöver.

TIPS! Fundera över hur kundernas köpcykel ser ut. Handlar många efter att de fått sin lön i slutet av månaden? Se till att listans varaktighet inkluderar en lönedag/löneperiod.

- Exempel på för lång varaktighet:

En listas korta varaktighet kan alltså bli ett problem beroende på din annonseringsstrategi, men lika så kan en för lång period utgöra ett problem. Exempelvis, säg att du inte använder dig av en säsongskampanj som pausas efter en tid utan istället har en kampanj som är igång löpande. Har du en allt för lång varaktighet för listans medlemskap kan det innebär att användarna som gång på gång exponeras för dina annonser helt enkelt blir uttröttade. Detta kan alltså skapa negativa effekter - speciellt om du annonserar på displaynätverket där användarna inte aktivt söker upp dig eller liknande tjänster/produkter som dina. 

Detta har också att göra med vilket frekvenstak du har satt för annonserna (vilket vi redan nämnt i punkt 2). 

Ofta kan du behöva en längre varaktighet för Remarketing-listor som används i söknätverket, annars riskerar du att listan blir för liten. Därav har Google högre krav på antal cookies vid denna kampanjtyp. Vid displayannonser kan en för lång varaktighet i listan plus inget frekvenstak av annonsvisningarna resultera i mycket irriterade kunder - något vi vill undvika.

Så helt enkelt, fundera på vad som är en rimlig varaktighet för dina listor utifrån din annonseringsstrategi, kampanjtyp samt dina kunders köpcykel. Som standard sätter Google en varaktighet på 30 dagar, men denna kan utökas upp till 540 dagar (eller tills användarna tömmer sina cookies såklart).

4. Uteslut webbplatsbesökare som HAR konverterat

Även denna punkt handlar om att inte irritera dina webbplatsbesökare med överdriven annonsering. I detta fall handlar det dessutom om att vårda dina mest värdefulla besökare – nämligen dina kunder. Ett vanligt misstag är att inte utesluta de personer som redan har konverterat på webbplatsen från Remarketing-listan. Det är exempelvis vanligt att e-handlare använder sig av dynamisk remarketing, där tidigare besökare blir exponerade för annonser som visar den exakta produkten som de har kollat på. Om en besökare faktiskt har genomfört köpet och klickat hem produkten i fråga finns det ingen mening med att fortsätta visa upp just den produkten. Detta kan snarare skapa negativa känslor. Se till att utesluta dina konverterade besökare från Remarketing-listan för att undvika detta!

Att en användare har konverterat en gång (som genomfört ett köp) betyder självklart inte att du som annonsör aldrig ska annonsera mot personen igen – snarare tvärtom. MEN för att ta hand om kundrelationen och behålla positiva känslor som kunden har efter ett genomfört köp bör du avvakta en tid. Fundera över dina typisks kunders köpbeteende och hur snart de tenderar att komma tillbaka. Skapa en specifik lista som är för Remarketing av tidigare kunder, dvs. personer som har genomfört ett köp inom ett visst tidsintervall. Och annonsera inte mot samma produkt som de redan köpt - utan kanske passande komplementvaror.

5. Använd mer specifika listor

Det finns massor av värdefull data att hämta från Google Analytics som du kan använda dig av för att skapa smarta listor. Hur länge en användare har stannat på webbplatsen, hur många sidor som har besökts samt om någon produkt har lagts i kundkorgen är viktig information för att bestämma hur nära en användare är ett köp eller inte. Se till att utnyttja de stora antal möjligheter som Google Analytics ger och skapa riktigt träffsäkra Remarketing-listor!

Miranda_vitbakgrund.jpg
Miranda Strand

Kampanjspecialist

miranda@doublegroup.se